Atar Media (Kamer van Koophandel: 24420768), hierna te noemen Atar Media, verleent u hierbij toegang tot https://atar.media (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Atar Media behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Atar Media spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Atar Media. 
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Atar Media nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Merknamen
De merknaam generator die Atar Media beschikbaars stelt, is een vrijblijvend hulpmiddel om een begin te maken bij het bedenken van merk- en/of bedrijfsnamen. De bezoeker wordt bij het gebruik van de tool geadviseerd om de handels- en merkenregister(s) te controleren voordat ze een registratie gaan starten. Dit om o.a. verwarring met bestaande namen te voorkomen. De verantwoordelijkheid voor de eindcontrole ligt bij de bezoekers zelf. Tevens wordt er aangeboden om bij twijfel een expert in te schakelen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Atar Media en haar licentiegevers.
 Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Atar Media, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.